Privacy Policy

Drinks and Things respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Drinks and Things website, en het gebruik dat Drinks and Things van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Drinks and Things gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info te bezorgen. Ze worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Drinks and Things verkoopt geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Drinks and Things. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Drinks and Things.